Registracija besplatnih .hr domena  od 01.01.2012.

Besplatne .hr domene moraju biti oblika nazivpoduzeća.hr. Svaki drugi oblik domene koji nije isti kao puni ili kratki naziv poduzeća (ili udruge) ne može se registrirati kao besplatna, nego isključivo kao naplatna .hr domena (opisano dolje). Također, obrti mogu besplatno registrirati isključivo domenu oblika imeobrta-djelatnost.hr . Svaka pravna osoba, obrtnik ili udruga ima pravo na samo 1 besplatnu .hr domenu. Fizičke osobe osobe mogu besplatno dobiti domenu imeprezime.from.hr .
Besplatne .hr domene registriraju se od 01.01.2012. putem weba http://www.dns.hr/registracija .Friday, January 13, 2012

« Nazad