Obavijest iz Carneta

Carnet je od jučer, 12.7.2011. počeo slati obavjesti oko gubitka prava na besplatnu .hr domenu pravnim osobama koje imaju registrirane besplatne domene, a ime domene nije u skladu sa imenom ili skarcenim imenom pravne osobe. Prema Pravilniku (cl.19.) za domene koje su registrirane bez naknade, naziv domene mora sadrzavati registrirano ime ... Read More »

13th Jul 2011
1 2